Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

TÔN THÉP TOÀN THẮNG TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

1. Mô tả công việc  Theo dõi và quản lý công nợ của Công ty  Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý công nợ phải thu của Công ty  Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân...

Tuyển dụng Nhân viên Thị Trường – Số lượng 2

Mô tả – Ghé thăm các công trình/ cửa hàng trong thị trường được phân công (chăm sóc và lên đơn hàng) – Giới thiệu chương trình Khuyến mãi cho khách hàng – Cập nhật tình tình chăm sóc khách hàng – Chịu trách nhiệm doanh số theo địa bàn...