Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

Bảng giá tôn

Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá TÔN

LOẠI

ĐỘ DÀY

MÀU

GIÁ

HOA SEN
2,2 LT 70.000
4.0 LT 105.000
4.5 LT 117.000
5.0 LT 128.000
3,5 XN 97.000
4.0 XN 108.000
4.5 XN 120.000
5.0 XN 132.000
4.5 ĐỎ 120.000
4.5 LC 114.000

 

LOẠI

ĐỘ DÀY

MÀU

GIÁ

ĐÔNG Á
3.5 LT 81.000
4.0 LT 91.000
4.5 LT 107.000
3.5 XN 89.000
4.0 XN 98.000
4.5 XN 108.000
4.5 TS 115.000

 

LOẠI

ĐỘ DÀY

MÀU

GIÁ

HÒA PHÁT

3.5

XN

91.000

4.0

XN

103.000

4.5

XN

114.000

4.0

LT

95.000

4.5

LT

107.000

4.0

XDT

114.000

 

LOẠI

ĐỘ DÀY

MÀU

GIÁ

KHÁC
2.5 XN 61.000
3.5 XN 75.000
4.0 XN 86.000
4.5 XN 95.000
4.0 ĐỎ 91.000

* Giá chưa bao gồm VAT

*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất