Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

Bảng giá thép hộp

Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá THÉP HỘP MẠ KẼM HOÀ PHÁT

Hộp kẽm

1.0 li

1.1 li

1.2 li

1.4 li

1.8 li

2.0 li

14×14 57.000 62.000 66.000 76.000
16×16 78.000 89.000
20×20 82.000 90.000 98.000 113.000
25×25 104.000 114.000 124.000 143.000
30×30 125.000 137.000 151.000 174.000
40×40 168.000 184.000 201.000 233.000
50×50 293.000
90×90 536.000 705.000 789.000
100×100 783.000 871.000
13×26 81.000 89.000 96.000 108.000
20×40 127.000 138.000 149.000 172.000
25×50 157.000 173.000 187.000 217.000
30×60 190.000 208.000 227.000 263.000 339.000 384.000
40×80 255.000 280.000 305.000 354.000 457.000 516.000
50×100 350.000 385.000 445.000 575.000 647.000
60×120 536.000 694.000 779.000

Ống kẽm

1.0 li

1.1 li

1.2 li

1.4 li

1.8 li

2.0 li

21 94.000
27 121.000
34 153.000
42 194.000
49 222.000
60 279.000
76 354.000
90 414.000 537.000 605.000
114 694.000 779.000
*Giá trên đã bao gồm VAT, giao tại kho bên bán
*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất