Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

Nhập khẩu thép vào Việt Nam tăng trong 8 tháng qua

Việt Nam chi hơn 5.6 tỷ dolla Mỹ nhập khẩu hơn 9.7 triệu tấn sắt thép trong giai đoạn 8 tháng đầu năm nay, giảm 13.2% về giá trị và tăng 0.9% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái.  

Các thị trường chính cung cấp sắt thép vào Việt Nam trong giai đoạn này gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, theo Hiệp hội thép Việt Nam.

Chỉ riêng trong tháng 8, nước này nhập khẩu 1.6 triệu tấn sản phẩm trị giá 828 triệu dolla Mỹ, tăng 25% về khối lượng và giảm 0.2% về giá trị so với năm ngoái, theo Hiệp Hội.

Trong năm 2019, Việt Nam đổ gần 9.5 tỷ dolla Mỹ vào nhập khẩu gầm 14.6 triệu tấn sắt thép, tăng 7.6% về khối lượng nhưng giảm 4.2% về giá trị so với năm 2018, theo Văn phòng thống kê quốc gia.

Trong khi đó, nước ta thu được xấp xỉ 4.2 tỷ dolla Mỹ từ xuất khẩu gần 6.6 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 5.4% về khối lượng và giảm 8.5% về giá trị.