Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

THÉP ỐNG HỘP

THÉP ỐNG HỘP là loại thép có kết cấu rỗng bên trong, được chia thành nhiều hình dạng khác nhau như thép hộp vuông, hộp chữ nhật, ống. Được dùng làm khung mái nhà ở, khung nhà tiền chế, khung sườn xe tải; đóng cốt pha, làm đồ gia dụng, làm đường ống dẫn nước, dẫn

THÉP ỐNG HỘP là loại thép có kết cấu rỗng bên trong, được chia thành nhiều hình dạng khác nhau như thép hộp vuông, hộp chữ nhật, ống. Được dùng làm khung mái nhà ở, khung nhà tiền chế, khung sườn xe tải; đóng cốt pha, làm đồ gia dụng, làm đường ống dẫn nước, dẫn khí,…

KÍ HIỆU VIẾT TẮT TIÊU CHUẨN THÉP TRÊN THẾ GIỚI: TCVN: TC Việt Nam/BSI: TC Anh/ASTM: TC Hoa Kỳ/JIS: TC Nhật Bản/DIN: TC Đức/GOST: TC Nga.

CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG/CHỮ NHẬT?

Khối lượng thép (kg) = [ 2 x T x (A1 + A2) – 4 x T x T] x 7.85 x 0.001 x L

CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP ỐNG TRÒN?

Khối lượng thép (kg) = 0.00314 x T x (O.D – T) x 7.85 x L

Trong đó: T: Độ dày (mm)            A1: Cạnh 1 (mm)            O.D: Đường kính ngoài (mm)

                  L: Chiều dài (m)           A2: Cạnh 2 (mm)

VD: Khối lượng hộp 40x80x1.2mm (6m/cây) = (2×1.2x(40+80)-4×1.2×1.2)x7,85×0,001×6 = 13.29 (kg).

Khối lượng ống 90×1.4mm (6m/cây) = 0.00314 x 1.4 x (90 – 1.4) x 7.85 x 6 = 18.34 (kg)